Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Sytuacja na rynku pracy w powiecie radzyńskim

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radzyniu Podlaskim jest zarejestrowanych 1 647 osób (z prawem do zasiłku – 202 osoby). Opublikowana przez GUS stopa bezrobocia za kwiecień br. w powiecie radzyńskim wynosiła 6,4% i wzrosła o 0,3% w stosunku do marca br. W roku 2019 stopa bezrobocia w naszym powiecie w analogicznym miesiącu wynosiła 6,6%.

Do 17.06.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim zrealizował w ponad 90 % zapotrzebowanie pracodawców powiatu radzyńskiego na różne formy wsparcia z Tarczy Antykryzysowej.

Największym zainteresowaniem cieszą się niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Mikroprzedsiębiorcy złożyli pełnych i kompletnych wniosków na kwotę ponad 9 355 000 zł. realizacja pożyczek wynosi 98%.

Kolejną formą wsparcia jest dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej skierowana dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników. Do 17 czerwca br. 230 osób złożyło wnioski na kwotę 490 tyś. Realizacja tej formy wynosi około 96%.

Z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców skorzystało już 78 pracodawców dla 439 pracowników. PUP wypłacił na tę formę wsparcia około 640 tyś. zł (tylko za pierwszy m-c wsparcia).

Na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - do 17 czerwca 2020 roku wpłynął jeden wniosek.

Podsumowując: na różne formy wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej PUP udzielił wsparcia pracodawcom z naszego powiatu na kwotę ponad 10 mln 400 tyś zł realizując te zadania w 90 %.

Ze wsparcia skorzystało ponad 2100 podmiotów i 439 pracowników. Wszystkie zadania są realizowane na bieżąco, jest to proces ciągły, ponieważ niektóre formy wsparcia są wypłacane w transzach miesięcznych. Nadal wpływają wnioski a nabory są sukcesywnie ponawiane.

PUP realizuje też dotychczasowe formy wsparcia dla pracodawców i bezrobotnych. Nawet w trudnych czasach pandemii pracodawcy utworzyli w ramach dofinansowań ponad 14 stanowisk pracy, a 16 osób bezrobotnych podjęło własną działalność gospodarczą korzystając ze wsparcia PUP. Sezon zbiorów owoców miękkich oraz ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców, spowodował, że do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisano 206 oświadczeń, wydano 141 wniosków o zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców i 42 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: