Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

KULTURA I HISTORIA

Echa dawnego śpiewania w Woli Osowińskiej

„O pieśni gminna… Echa dawnego śpiewania w Woli Osowińskiej” to tytuł książki wydanej przez Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej. Publikacja powstała w ramach realizacji zadania „Dbając o spuściznę przodków – chronimy dziedzictwo narodowe” ze środków finansowych przyznanych przez gminę Borki z puli przeznaczonej na wspieranie działalności organizacji pożytku publicznego. Książkę opracowała Krystyna Kożuch, poświęcając całość pamięci Krystyny Misiak oraz – jak zaznacza w charakterystycznym dla niej podejściu – „Minionych Pokoleń, które na woleńskiej ziemi wyśpiewały – swoje i Ojczyzny – dole i niedole”. Oprócz głównego waloru książki, tj. prezentacji pieśni i piosenek, posiada ona także inne niewątpliwe zalety: czytelność (każda z pieśni jest prezentowana na oddzielnych stronach) oraz ciekawą szatę graficzną (publikacja została wzbogacona o kolorowe zdjęcia ekspozycji Muzeum Regionalnego w Woli Osowińskiej, a przede wszystkim płytę CD z fragmentami pieśni zaintonowanymi przez autorkę zbiorku – Krystynę Misiak.

Zapraszamy do lektury wstępu tej publikacji.

W oparciu o statut naszego Stowarzyszenia, od kilku lat propagujemy hasło: Wspólnie dbajmy o dorobek kulturowy Przodków i przekazujmy to bogate dziedzictwo następnym pokoleniom! W tym kierunku podejmujemy różne działania, jak: udostępnianie - ciągle wzbogacanej - ekspozycji muzealnej, organizowanie obchodów upamiętniających ważne wydarzenia z naszej lokalnej historii, dbałość o miejsca pamięci, opracowywanie wydawnictw, w których prezentujemy materiały z zasobów muzealnych.

W dotychczasowych publikacjach nie znalazł odzwierciedlenia ważny element woleńskiej tradycji - śpiewane tutaj pieśni i piosenki. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że był to zauważany i podkreślany przez "obcych" walor tego środowiska. Potwierdzenie znajdujemy choćby w ubiegłorocznej publikacji pt. 70-lecie Przedszkola w Woli Osowińskiej, zawierającej wspomnienie jednej z nauczycielek, która zapewnia, że nigdzie wcześniej i później nie spotkała tak rozśpiewanej społeczności, jak podczas pobytu w Woli Osowińskiej. Starsi mieszkańcy z rozrzewnieniem opowiadają, jak to szczególnie w letnie wieczory rozlegało się śpiewanie w różnych stronach - na Podkocku, na Żabiej Kolonii, Podedworem.

Niniejsza publikacja stanowi próbę częściowego wypełnienia luki w tym zakresie. Zawiera pieśni i piosenki z zeszytów, które przekazała nam przed kilkunastu laty, nieodżałowana mieszkanka naszej wsi śp. Krystyna Misiak. W opracowaniu zachowana została kolejność z oryginału, bo jakiekolwiek grupowanie utworów, naruszałoby istotny walor tego - różnego w treści i nastroju - wspólnego śpiewania. Śpiewano, co się w danym momencie przypomniało, co ktoś zaintonował - i patriotycznie, i religijnie, i ludowo, i frywolnie. To właśnie stanowi bogactwo całej kultury ludowej, o czym tak pięknie mówił ksiądz Józef Tischner, ale nie tylko on. O wiele wcześniej z kultury ludowej pełnymi garściami czerpali nasi najwybitniejsi twórcy, wieszcze: Mickiewicz, Słowacki, Szopen, Moniuszko, Wyspiański i wielu innych.

Tytuł niniejszej publikacji nawiązuje właśnie do słów Adama Mickiewicza, zawartych w jednym z jego największych dzieł - dramacie pt. Konrad Wallenrod.

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest dołączona płyta - zapis ze spotkania z Krystyną Misiak, którą poprosiliśmy (wraz z Karolem Smogorzewskim, wówczas uczniem Gimnazjum w Woli Osowińskiej) o zaśpiewanie fragmentów poszczególnych pieśni i piosenek, by możliwe było pełniejsze przekazane tego bogatego dziedzictwa następnym pokoleniom. W tym samym celu zamieszczamy liczne fotografie - kilkanaście przedstawia kolekcję obrazów, namalowanych w latach osiemdziesiątych, na zamówienie Towarzystwa, przez Halinę Deleżuch z Krzywia.

W imieniu Zarządu Towarzystwa, składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej publikacji. Szczególną wdzięczność kieruję pod adresem: Pani Eweliny Kubicy - wolontariuszki, Pani Danuty Powałki z Filii Bibliotecznej w Woli Osowińskiej, Pani Małgorzaty Krawczyk z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Pani Ewy Sidor z Zespołu Placówek Oświatowych oraz Pana Karola Smogorzewskiego - za pomoc techniczną.

Gminie Borki - na ręce Pana Wójta Radosława Sałaty - dziękujemy za wsparcie finansowe, przeznaczone na usługę poligraficzną.

Krystyna Kożuch, prezes Towarzystwa Regionalnego im .Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: