Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

KULTURA I HISTORIA

Zapraszamy na Radzyński Kiermasz Wielkanocny

Radzyński Ośrodek Kultury

Miasto Radzyń Podlaski oraz Radzyński Ośrodek Kultury zapraszają na Radzyński Kiermasz Wielkanocny. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 20 marca na placu Wolności w Radzyniu Podlaskim. Początek o godz. 9.00.

– Celem Kiermaszu jest promowanie produktów lokalnych, a także podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów wielkanocnych wśród lokalnej społeczności – powiedział nam Robert Mazurek, dyrektor ROK. W Kiermaszu mogą brać udział placówki oświatowe, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne, firmy i osoby indywidualne z terenu całej Polski. Na stoiskach mogą być sprzedawane głównie artykuły wykonane własnoręcznie przez Uczestników. Może to być wszelkiego rodzaju rękodzieło, np. dekoracje i ozdoby świąteczne, palmy, pisanki i inne, a także regionalne produkty na stół świąteczny (wędliny, sery, pieczywo, pierniki, ciastka, ciasta i inne).

Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest czytelne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego Wystawcy, wysłanie go drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dostarczenie osobiście do Radzyńskiego Ośrodka Kultury w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2021 r. (ul. Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski).

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN RADZYŃSKIEGO KIERMASZU WIELKANOCNEGO

1. Organizatorem Radzyńskiego Kiermaszu Wielkanocnego (zwanego dalej Kiermaszem) jest Miasto Radzyń Podlaski oraz Radzyński Ośrodek Kultury.

2. Kiermasz odbędzie się w sobotę 20 marca 2021 r. w godz. 9.00-14.00 na pl. Wolności w Radzyniu Podlaskim.

3. Celem Kiermaszu jest promowanie produktów lokalnych, a także podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów wielkanocnych wśród lokalnej społeczności.

4. Podczas Kiermaszu obowiązują wszelkie obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa.

5. Uczestnictwo w Kiermaszu jest odpłatne.

6. Ilość stanowisk wystawienniczych podczas Kiermaszu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji z powodu braku miejsc wystawowych.

8. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu Wystawcom.

9. Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest czytelne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego Wystawcy, wysłanie go drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dostarczenie osobiście do Radzyńskiego Ośrodka Kultury w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2021 r. (ul. Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski). Formularz w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie www.kochamradzyn.pl 

10. Osoby korzystające ze stoisk przygotowanych przez Organizatora (stolik pod namiotem o powierzchni 1,5 m2) wnoszą opłatę 10 zł, natomiast uczestnicy z własnymi namiotami – 10 zł/m2.

11. Opłaty będą pobierane w dniu Kiermaszu, bezpośrednio przed jego rozpoczęciem.

12. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zwolnić z opłaty za udział w Kiermaszu.

13. W Kiermaszu mogą brać udział placówki oświatowe, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne, firmy i osoby indywidualne z terenu całej Polski. Na stoiskach mogą być sprzedawane głównie artykuły wykonane własnoręcznie przez Wystawców. Może to być wszelkiego rodzaju rękodzieło, np. dekoracje i ozdoby świąteczne, palmy, pisanki i inne, a także regionalne produkty na stół świąteczny (wędliny, sery, pieczywo, pierniki, ciastka, ciasta i inne).

14. Organizator Kiermaszu zainteresowanym zapewnia stanowisko wystawiennicze – stolik plus krzesło, jednocześnie zobowiązując go do utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół niego jak również do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.

15. Zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim.

16. Osoby/podmioty obsługujące punkty żywnościowe oraz stoiska, na których prowadzi się sprzedaż lub dystrybucję artykułów spożywczych muszą bezwzględnie posiadać ważną książeczką badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

17. Uczestnicy stoisk zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących oznaczenia stoiska, wprowadzania do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży i degustacji. Za przygotowanie, charakter oraz wszelkie następstwa prowadzonej działalności w ramach Kiermaszu odpowiada indywidualnie i wyłącznie Wystawca.

18. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych na swoim stoisku.

19. Po zakończeniu działalności stoiska Wystawca zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami.

21. Organizator Kiermaszu przekaże uczestnikom przygotowane stanowiska wystawienniczo-handlowe w dniu imprezy od godz. 8.00.

22. Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, przy czym zastrzega sobie prawo do jej zmiany z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.

23. Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone w czasie trwania Kiermaszu na udostępnionym mu przez organizatora stoisku i zobowiązuje się do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzeń towaru przed, po i w czasie trwania Kiermaszu. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi.

25. Na terenie Radzyńskiego Kiermaszu Wielkanocnego obowiązuje zakaz: używania otwartego ognia, eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych w odległości mniejszej niż 1 m od materiałów łatwopalnych, oraz 0,5 m od materiałów trudnopalnych i urządzeń nie odizolowanych od palnego podłoża, korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej, pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji, wnoszenia na teren kiermaszu substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść.

26. Uczestnicy Kiermaszu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku.

27. Uczestnicy Kiermaszu są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przedmioty. Ponadto nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenia, kradzież oraz za wypadki osób mające miejsce w czasie trwania Kiermaszu.

29. Wystawca przystępując do uczestnictwa w Kiermaszu jednocześnie potwierdza jakość i zgodność oferowanych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

30. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.

31. Dodatkowych informacji udziela się pod numerami telefonów: (83) 352-73-14 i 606-234-320 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

32. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w powyższym Regulaminie, informacje o ewentualnych zmianach będą zamieszczane na stronie www.kochamradzyn.pl

33. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca lub odwołania Radzyńskiego Kiermaszu Wielkanocnego bez podania przyczyny.

ZAPRASZAMY
ORGANIZATORZY

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: