Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

KULTURA I HISTORIA

Zapraszamy na Radzyński Kiermasz Bożonarodzeniowy

Miasto Radzyń Podlaski i Radzyński Ośrodek Kultury zapraszają na Radzyński Kiermasz Bożonarodzeniowy. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 4 grudnia na placu Wolności w Radzyniu Podlaskim. Początek o godz. 9.00.

– Celem Kiermaszu jest promowanie produktów lokalnych, podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych wśród lokalnej społeczności, a także propagowanie i ukazanie dorobku artystycznego i kulinarnego stowarzyszeń, podopiecznych placówek oświatowych oraz twórczości osób zajmujących się rękodziełem – powiedział nam Robert Mazurek, dyrektor ROK. W Kiermaszu mogą brać udział uczniowie szkół, przedszkoli, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne, firmy i osoby indywidualne prowadzące działalność na terenie powiatu radzyńskiego. Na stoiskach mogą być sprzedawane głównie artykuły wykonane własnoręcznie przez Uczestników. Może to być wszelkiego rodzaju rękodzieło, np. dekoracje i ozdoby świąteczne, kartki bożonarodzeniowe i inne, a także wyroby cukiernicze (pierniki, ciastka, ciasta i inne).

Zgłoszenia wystawców na kiermasz przyjmowane będą do 26 listopada 2021 r. drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź osobiście w Radzyńskim Ośrodku Kultury (ul. Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski).

Informacje dodatkowe: tel. 606-234-320 – Robert Mazurek.

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 

REGULAMIN RADZYŃSKIEGO KIERMASZU BOŻONARODZENIOWEGO

1. Organizatorem Radzyńskiego Kiermaszu Bożonarodzeniowego (zwanego dalej Kiermaszem) jest Miasto Radzyń Podlaski i Radzyński Ośrodek Kultury.

2. Kiermasz odbędzie się w sobotę 4 grudnia 2021 r. w godz. od 9.00 do 14.00 na pl. Wolności w Radzyniu Podlaskim.

3. Celem Kiermaszu jest:

• promowanie produktów lokalnych,
• podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych wśród lokalnej społeczności,
• propagowanie i ukazanie dorobku artystycznego i kulinarnego stowarzyszeń działających na terenie Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego, podopiecznych placówek oświatowych oraz twórczości osób zajmujących się rękodziełem,
• aktywizacja działań artystycznych grup i podmiotów działających na terenie Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego.

4. Uczestnictwo w Kiermaszu jest odpłatne.

5. Ilość stanowisk wystawienniczych podczas Kiermaszu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest czytelne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego Wystawcy (w terminie do 26 listopada 2021 r.) i wysłanie go drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dostarczenie osobiście do Radzyńskiego Ośrodka Kultury (ul. Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski). Formularz w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie http://kochamradzyn.pl/2-aktualnosci/4227-kiermasz.html

7. Osoby korzystające ze stoisk przygotowanych przez Organizatora (stolik pod namiotem o powierzchni ok. 2 m2) wnoszą opłatę 20 zł, natomiast uczestnicy z własnymi namiotami – 10 zł/m2.

8. Opłaty będą pobierane w dniu Kiermaszu, bezpośrednio przed jego rozpoczęciem.

9. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zwolnić z opłaty za udział w Kiermaszu.

10. W Kiermaszu mogą brać udział uczniowie szkół, przedszkoli, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne, firmy i osoby indywidualne z terenu całej Polski. Na stoiskach mogą być sprzedawane głównie artykuły wykonane własnoręcznie przez Uczestników. Może to być wszelkiego rodzaju rękodzieło, np. dekoracje i ozdoby świąteczne, kartki bożonarodzeniowe i inne, a także wyroby spożywcze (wędliny, sery, pieczywo, pierniki, ciastka, ciasta i inne).

11. Osoby/podmioty obsługujące punkty żywnościowe oraz stoiska, na których prowadzi się sprzedaż lub dystrybucję artykułów spożywczych muszą bezwzględnie posiadać ważną książeczką badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

12. Uczestnicy stoisk zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących oznaczenia stoiska, wprowadzania do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży i degustacji. Za przygotowanie, charakter oraz wszelkie następstwa prowadzonej działalności w ramach Kiermaszu odpowiada indywidualnie i wyłącznie Uczestnik.

13. Organizator Kiermaszu zapewnia zgłoszonym Uczestnikom stanowisko wystawiennicze – stolik plus krzesło, jednocześnie zobowiązując go do utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół niego jak również do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. Ponadto zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim.

14. Istnieje możliwość wystawienia się na Kiermaszu z własnym namiotem. Ten fakt należy odnotować w Formularzu Zgłoszenia Wystawcy.

15. Organizator Kiermaszu przekaże uczestnikom przygotowane stanowiska wystawienniczo-handlowe w dniu imprezy od godz. 8.00.

16. Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone w czasie trwania Kiermaszu na udostępnionym mu przez organizatora stoisku i zobowiązuje się do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.

17. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanego towaru.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzeń towaru przed, po i w czasie trwania Kiermaszu. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi.

19. Na terenie Radzyńskiego Kiermaszu Bożonarodzeniowego obowiązuje zakaz:

• używania otwartego ognia,
• eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych w odległości mniejszej niż 1 m od materiałów łatwopalnych, oraz 0,5 m od materiałów trudnopalnych i urządzeń nie odizolowanych od palnego podłoża,
• korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej,
• pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,
• wnoszenia na teren Kiermaszu substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych,
• zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść.

20. Uczestnicy Kiermaszu są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przedmioty. Ponadto nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenia, kradzież oraz za wypadki osób mające miejsce w czasie trwania Kiermaszu.

22. Wystawca przystępując do uczestnictwa w Kiermaszu jednocześnie potwierdza jakość i zgodność oferowanych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

23. Podczas Kiermaszu obowiązują wszelkie obostrzenia związane z pandemią COVID-19.

24. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.

25. Dodatkowych informacji udziela się pod numerem telefonu 606-234-320 – Robert Mazurek, lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

26. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w powyższym Regulaminie.

27. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca lub odwołania Radzyńskiego Kiermaszu Bożonarodzeniowego bez podania przyczyny.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: