Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

POZNAJCIE

„Czerwona róża dla Niej”

Robert Mazurek

Cudze chwalicie, swoje poznajcie... (cz. 109)

To tytuł ogólnopolskiego konkursu literackiego organizowanego dla upamiętnienia Ireny Golec – urodzonej w Turowie (gm. Kąkolewnica) patriotki i działaczki kulturalno-społecznej, wybitnej postaci ziemi radzyńskiej i Lubelszczyzny. Swoim życiem, postawą i skromnością w pełni zasłużyła na to, aby pamięć o Niej trwała zawsze. Konkurs organizowany jest od 2008 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy.

Irena Golec urodziła się 5 listopada 1911 roku w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Całe swoje życie poświęciła sprawom wsi, a przede wszystkim rozwojowi życia kulturalnego i oświatowego oraz wychowaniu i kształceniu młodzieży. Już przed wojną była czynną działaczką ruchu ludowego angażując się w prace związku młodzieży „Młoda Wieś”. We wrześniu 1939 roku, jako żołnierz Batalionów Chłopskich o pseudonimie „Irka”, zaczęła udzielać się w konspiracji. Była też członkiem Ludowego Związku Kobiet i Zielonego Krzyża. Do jej głównych zadań należało przenoszenie meldunków, prasy i broni. Prowadziła też kursy sanitarne, pomagała rannym partyzantom, a także wspólnie z siostrą Zofią organizowała tajne nauczanie.

Po wojnie Irena Golec na stałe osiadła w Turowie, gdzie w miejscowej szkole podjęła pracę jako nauczycielka języka polskiego. Zawsze miała czas dla ludzi potrzebujących pomocy oraz dla spraw ważnych dla Jej ukochanej miejscowości. Z czasem została kierownikiem Szkoły Podstawowej w Turowie. Funkcję tę łączyła z obowiązkami prezesa powiatowego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radzyniu Podlaskim (była też członkiem zarządu wojewódzkiego ZNP w Lublinie i zarządu głównego w Warszawie) oraz kuratora ds. nieletnich przy tamtejszym sądzie. Działała m.in. w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym oraz Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Pełniła też funkcję radnej gminy Kąkolewnica. W szkole z wielkim poświęceniem pracowała aż do przejścia na zasłużoną emeryturę.

Za swoją pracę oraz działalność społeczną Irena Golec otrzymała szereg odznaczeń państwowych i związkowych, m.in.: Krzyż Partyzancki, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę ZNP, Brązową Odznakę w Służbie Narodu czy Odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego. W 2018 roku uchwałą radnych została uhonorowana tytułem „Zasłużony dla Gminy Kąkolewnica”.

Irena Golec zmarła 9 września 1999 roku w Turowie. Pochowana została na miejscowym cmentarzu parafialnym. W szóstą rocznicę jej śmierci (wrzesień 2005), z inicjatywy Posła na Sejm RP Tadeusza Sławeckiego, na budynku Szkoły Podstawowej w Turowie wmurowano pamiątkową tablicę. Wyryto na niej następującą inskrypcję: „kpt. Irena GOLEC, pseudonim „Irka” / (1911-1999) / NAUCZYCIELKA TAJNEGO NAUCZANIA, ŻOŁNIERZ BATALIONÓW / CHŁOPSKICH, PRZEWODNICZĄCA LUDOWEGO ZWIĄZKU KOBIET / OBWODU RADZYŃSKIEGO, DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ / W TUROWIE, DZIAŁACZKA SPOŁECZNA I ANIMATORKA KULTURY / WIEJSKIEJ / ZARZĄD POWIATOWY PSL W RADZYNIU PODL., / RODZINA I PRZYJACIELE” /.

image003
image002
image001
image004

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: