Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

ZSP w Radzyniu prowadzi nabór do Branżowej Szkoła II Stopnia

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim dr Grażyna Dzida informuje o pierwszym naborze do nowego typu szkoły – Branżowej Szkoły II stopnia. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia. Nauka będzie odbywała się w systemie zaocznym (dwa weekendy w miesiącu).

Oferowane kierunki kształcenia:

- technik pojazdów samochodowych symbol klasyfikacji zawodu 311513 na podbudowie Branżowej Szkoły I Stopnia,
- technik mechanik symbol klasyfikacji zawodu 311504 na podbudowie Branżowej Szkoły I Stopnia 3),
- technik żywienia i usług gastronomicznych symbol klasyfikacji zawodu 343404 na podbudowie Branżowej Szkoły I Stopnia.

Na semestr pierwszej klasy branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

- posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia bądź zasadniczej szkoły zawodowej,
- posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia bądź Zasadniczej Szkole Zawodowej,
- posiadają zaświadczenie lekarskie (skierowania na badania wydawane są w sekretariacie szkoły).

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

- Od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
- 12 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
- Od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie,
- Do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia: oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia bądź zasadniczej szkole zawodowej, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
- 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: