Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

KULTURA I HISTORIA

60 lat działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury (1962-2022)

Robert Mazurek

Uchwałą nr 7/62 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radzyniu Podlaskim z dnia 29 stycznia 1962 r. utworzony został Powiatowy Dom Kultury Poradnia Pracy Kulturalno-Oświatowej. Wnioskodawcą uchwały, która obowiązywała od 1 stycznia, był Kierownik Wydziału Kultury PPRN Bolesław Szuciłło. Pierwszym dyrektorem została Zofia Mitura, która miała do dyspozycji dwóch instruktorów oraz księgowego na pół etatu. Początkowo jednostka funkcjonowała przy Wydziale Kultury.

Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Lublinie, Oddział w Radzyniu Podlaskim, zespołu archiwalnego nr 85 - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Radzyniu Podlaskim z lat 1950-1975, sygn. 432, s. 12.

 

Na przestrzeni sześćdziesięciu lat placówka funkcjonowała pod różnymi nazwami: od powstania do 1975 r. jako Powiatowy Dom Kultury (PDK), w latach 1975-1994 jako Radzyński Dom Kultury (RDK), w latach 1994-2001 jako Radzyński Ośrodek Kultury (ROK), w latach 2001-2012 jako Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji (ROKiR), od 2012 r. ponownie jako Radzyński Ośrodek Kultury.

Kolejnymi dyrektorami Radzyńskiego Ośrodka Kultury byli: Zofia Mitura (1962-1965), Bronisław Maksymiuk (1965-1971), Stanisław Chromik (1971-1974), Kazimierz Domański (1974-1977), Ryszard Kanar (1977-1980), Bogdan Kotowski (1981-1986), Andrzej Tetlak (1986-1991), Ewa Nestoruk (1991-1995), Bogdan Sozoniuk (1995-1999), Adam Świć (1999-2006), Zbigniew Wojtaś (2007-2015), Paweł Żochowski (2015-2018) i Robert Mazurek (od 5 stycznia 2018 r.).

W początkowych latach funkcjonowania Powiatowego Domu Kultury obowiązywała pionowa struktura merytoryczna. Wojewódzkie Domy Kultury pełniły nadzór nad Powiatowymi Domami Kultury, te z kolei skupiały Gromadzkie Kluby i świetlice. Podlegały one władzy lokalnej, co miało odzwierciedlenie w dokumentach regulujących ich działalność. W pierwszym statucie PDK czytamy: „Powiatowy Dom Kultury jest państwową placówką upowszechniania kultury i oświaty. Działalność PDK służy realizacji polityki kulturalnej Państwa, socjalistycznemu wychowaniu społeczeństwa, aktywizacji procesów rozwojowych w życiu kulturalnym miasta i powiatu i zaspokajaniu społecznych i indywidualnych potrzeb kulturalnych środowiska.”

Przy takich treściach prawnych ówcześni pracownicy PDK organizowali życie kulturalne na terenie miasta i powiatu. Lata 60. XX w. niosły ze sobą duży rozkwit młodzieżowych zespołów big bitowych. Powstał m.in. zespół „Bardowie”, który cieszył się znaczną popularnością oraz odnosił sukcesy w przeglądach i konkursach artystycznych. PDK znalazł swoją siedzibę w pałacowej Oranżerii, gdzie w początkowych latach istnienia funkcjonowała m.in. Restauracja „Radzynianka” oraz Kino „Jelonek”.

Lata 70. w działalności PDK stanowiły kontynuację polityki Państwa. W planie pracy jednostki umieszczony został m.in. zapis: „Działalność PDK będzie dalszą kontynuacją wytycznych i uchwał VI Zjazdu Partii i VII Plenum KC PZPR w sprawach wychowania młodzieży i oświaty dorosłych, w oparciu o aktualne potrzeby naszego powiatu, wytyczne władz politycznych i administracyjnych i aktualną politykę kulturalną Państwa.” W tym okresie przy jednostce funkcjonowała już Orkiestra Dęta, Młodzieżowy Zespół Wokalno-Instrumentalny, Młodzieżowy Zespół Teatralny, Zespół Akordeonistów, Dziecięcy Teatr Lalek, Dziecięca Sekcja Rytmiki. Obok licznych imprez dla mieszkańców miasta i powiatu odbywały się cotygodniowe dyskoteki.

Lata 80. charakteryzowały się bogatą działalnością w ramach sekcji fotograficzno-filmowej, plastycznej, szachowej, muzycznej, taneczno-wokalnej i recytatorsko-teatralnej. Prowadzone były kursy języków obcych i tańca towarzyskiego, funkcjonowały kluby kolekcjonera i dobrej płyty, prowadzono także usługi w zakresie plastyki oraz organizacji zabaw i uroczystości rodzinnych. Radzyński Dom Kultury regularnie przeprowadzał eliminacje Przeglądu Piosenki Polskiej, Przeglądu Piosenki Radzieckiej, konkursów „Barwy Przyjaźni” czy konkursów recytatorskich. W tym okresie na radzyńskiej scenie wystąpili m.in.: Jerzy Ostapiuk, Jerzy Nalepa, Piotr Bakal, Rudar Zlatowski, Sława Przybylska, Irena Santor oraz zespoły „Tercet Egzotyczny” i „Wesoła Ferajna”.

Przełom lat 80. i 90. przyniósł ze sobą zmiany ustrojowe, które miały duży wpływ na funkcjonowanie jednostki. Ówczesny dyrektor Andrzej Tetlak tak to opisywał: „Rok 1990 był dla RDK okresem trudnym. Z jednej strony uległy praktycznie rozkładowi dawne struktury zarządzania placówkami upowszechniania kultury, z drugiej zaś funkcjonowały one w oparciu o anachroniczne przepisy prawne, pozostające w sprzeczności do zmian ustrojowych jakie dokonały się w Polsce... Systematyczny wzrost kosztów eksploatacji placówki powodował konieczność ograniczania wydatków na działalność merytoryczną. Kryzys gospodarczy, a co za tym idzie, zubożenie ludności, spowodowały ograniczenie wydatków na kulturę. Pomimo tych ogólnych trudności, wspartych przy tym nieprzychylnością zarówno ze strony poprzednich jak i obecnych samorządowych już władz miasta, mam pełne podstawy do stwierdzenia, że RDK przeszedł przez rok 1990 jako jedna z lepszych placówek upowszechniania kultury w województwie bialskopodlaskim. Choć mimo trudności nie zostaliśmy wsparci ani jedną złotówką z kasy miejskiej.”

Od lat 90. Radzyński Ośrodek Kultury osiągnął stabilizacje finansową wynikającą z bezpośredniej podległości lokalnemu samorządowi. Ponadto miał możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, co miało duży wpływ na rozwój działalności wolnej od partyjnych wytycznych.

W okresie od 1 stycznia 1994 r. do 30 czerwca 1995 r. ROK połączony został z inną miejską jednostką kulturalną – Osiedlowym Domem Kultury. Od lipca 1995 r. ODK wszedł w struktury Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie funkcjonował do początku XXI w.

W 1994 r. Radzyński Ośrodek Kultury przejmuje prowadzenie kina, które w jego strukturze funkcjonowało kilkanaście lat. Powodem zaprzestania działalności była cyfryzacja i wysokie koszty z tym związane. Po przerwie, od 2017 r. prowadzeniem kina zajmuje się firma Elżbiety Jaskólskiej z Lublina, która na ten cel wynajmuje pomieszczenia. W jego ofercie znajdują się wszystkie nowości grane premierowo. Od 2018 r. ROK organizuje wakacyjne „Kino pod chmurką”. We wszystkie letnie czwartki, na łączce od strony północnej pałacu Potockich, mają miejsce plenerowe projekcje filmowe. Za każdym razem, w wyniku głosowania, wyboru repertuaru dokonują mieszkańcy Radzynia. Inicjatywa cieszy się bardzo dużą popularnością, skupiając każdorazowo kilkaset osób.

W 1996 r. w podziemiach budynku zajmowanego przez ROK powstała Galeria „Oranżeria”. Co roku organizowanych jest w niej kilkanaście wystaw, głównie malarstwa, fotografii i rzeźby. Do 2015 r. opiekunem galerii była Grażyna Regulska, obecnie funkcję tą pełni Arkadiusz Kulpa. Swoje prace w podziemiach Oranżerii mieli możliwość zaprezentować m.in.: Eugeniusz Markowski, Stanisław Baj, Edward Gałustow (Białoruś), Krzysztof Trzaska, Ulrich Schonberg, Krzysztof Bartnik, Witold Śliwiński (rzeźba), Zofia i Marek Leszczyńscy, Marian Korczyk, Ewa Pazyna, Maria Bereźnicka Przyłęcka, Zbigniew Strzyżyński czy Peter Foldessy (Węgry).

W 1996 r. z inicjatywy Jacka Musiatowicza odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Autorską „Oranżeria” (OSzPA). Przez wiele lat impreza stanowiła nie tylko konkurs dla młodych autorów i kompozytorów, którzy sami wykonują swoje utwory, ale odbywały się też warsztaty artystyczne i koncerty mistrzów gatunku. Przez scenę radzyńskiej „Oranżerii” przewinęło się wielu artystów reprezentujących nurt piosenki autorskiej m.in.: Jan Kondrak, Marek Andrzejewski, Jolanta Sip, Igor Jaszczuk, Jarosław Wasik, Mirosław Czyżykiewicz z akompaniamentem Zbigniewa Łapińskiego. Wystąpił Robert Kasprzycki, koncertował Jacek Kaczmarski, zespoły „Czerwony Tulipan”, „Stare Dobre Małżeństwo”, „Raz Dwa Trzy”, „Lubelska Federacja Bardów”, Aleksander Grotowski i Małgorzata Zwierzchowska, Marek Gałązka z grupą „Po Drodze”, Sambor Dudziński, Alosza Awdiejew, Wojciech Młynarski, Maciej Zembaty, Stanisław Sojka, Anna Chodakowska, Andrzej Poniedzielski, Antonina Krzysztoń, Tadeusz Woźniak, a także Ania Karwan, Katarzyna Groniec, Marek Dyjak, Kuba Sienkiewicz, Renata Przemyk, Halina Frąckowiak, Stanisława Celińska, Alicja Majewska i inni. W latach 2019-2020 na imprezę składały się tylko koncerty gwiazd, by od 2021 r. „Oranżeria” zmieniła formułę na wzór konkursu KFPP w Opolu. Przygotowywany jest „Anielski Koncert” o nagrodę Agaty Budzyńskiej, do którego Rada Programowa zaprasza wykonawców o rozpoznanym już, wysokim poziomie artystycznym.

W okresie od 1 listopada 1996 r. do 31 grudnia 2006 r. ROKiR zarządzał stadionem miejskim. Tym samym obok działalności kulturalnej realizował liczne inicjatywy sportowo-rekreacyjne. Taki stan rzeczy utrzymywał się do 1 września 2012 r., kiedy to w Radzyniu powstał Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wtedy też ROK wrócił do nazwy funkcjonującej w latach 1994-2001.

W latach 1996-2018 ROK był organizatorem Międzynarodowych Warsztatów Ekspresji Twórczej „Dialogi”. Impreza odbywająca się w okresie wakacyjnym adresowana była do młodzieży w wieku 18-30 lat. Jej celem było doskonalenie warsztatu aktorskiego i tworzenie spektaklu, który prezentowano na zakończenie warsztatów. Zajęcia prowadził Janusz Szymański przy współudziale profesjonalistów z Wrocławia, Warszawy, a także z zagranicy. W ramach warsztatów gościli m.in.: Jarosław Paczkowski, Jacek Zuzański, Tomasz Marszałek, Paweł Pawlik, Joanna Brodzik, Iwona Olszowska, Józef Markocki, Witalij Lubosa.

Od 1997 r. organizowany jest przegląd dziecięcych, młodzieżowych i senioralnych zespołów śpiewających kolędy i pastorałki pod nazwą „Kolędobranie”. W 2022 r. odbyła się 26. edycja imprezy, której towarzyszyło wydanie „Radzyńskiego Śpiewnika Kolęd i Pastorałek”.

W kwietniu 1997 r. ukazał się pierwszy numer Radzyńskiego Magazynu Społeczno-Kulturalnego „Grot”. Gazeta miała charakter miesięcznika, z wyjątkiem krótkich okresów kiedy to wychodziła jako dwutygodnik, a nawet tygodnik. W sumie wyszły 274 numery, a ostatni ukazał się 27 maja 2015 r. Powodem zaprzestania wydawania „Grota” była zmiana charakteru gazety, znacznie odbiegająca od początkowych założeń.

Od 2007 r., z inicjatywy Wojciecha Gila, ROKiR organizuje Warsztaty Gitarowe „RO(C)KOWISKO”, które za każdym razem prowadzą doświadczeni i uznani instrumentaliści. Uczestnicy mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności gry na gitarze. Warsztatom towarzyszą koncerty gitarowe, które skupiają liczną grupę mieszkańców miasta, powiatu oraz przyjezdnych gości. Do chwili obecnej odbyło się 13 edycji imprezy, a na radzyńskiej scenie wystąpili m.in. Jennifer Batten, Neil Zaza, Leszek Cichoński, Turbo czy Mech oraz zespoły „Clostelkeller”, „The Analogs”, „Farben Lehre”, „Akurat”, „Kobranocka” i „Róże Europy”. Organizacja imprezy, ze względu na pandemię koronawirusa została zawieszona.

22 maja 2002 r., z inicjatywy Tomasza Młynarczyka, przy ROK powołany został Radzyński Klub Fotograficzny „Klatka”. W 2017 r. przeszedł on pod skrzydła RaSIL, by od 2015 r. ponownie działać w strukturze ROK. Przez 20 lat działalności klubu przewinęło się ponad 150 osób. W tym czasie zorganizowane zostały liczne wystawy fotograficzne, warsztaty, spotkania autorskie i plenery. Do kalendarza imprez już na stałe wpisały się tematyczne sesje fotograficzne, warsztaty fotograficzne oraz „Wielkie Radzyńskie Fotografowanie” i „Radzyńskie Dni Fotografii”. Klatkowicze regularnie biorą udział w konkursach i przeglądach fotograficznych, niejednokrotnie zdobywając najwyższe nagrody. Niektórzy zdecydowali się na kontynuację przygody z fotografią wybierając studia artystyczne i branżowe, a nawet doktoranckie. W roku 20-lecia istnienia klub zrzesza 30 pasjonatów, a jego spotkania odbywają się regularnie w ROK.

W 2005 r. ROKiR w skrzydle zachodnim pałacu Potockich utworzył Radzyńską Izbę Regionalną, której opiekunem został Tomasz Pietrzela. Izba, funkcjonująca do 2017 r. była miejscem organizacji głównie wystaw fotograficznych. Od 2019 r. w pomieszczeniach zlokalizowany został Punkt Informacji Turystyczno-Kulturowej, który ROK prowadzi wspólnie z Powiatem Radzyńskim. W sezonie od maja do października otwarty jest on dla turystów przez 7 dni w tygodniu. Dzięki dobrej współpracy z samorządem powiatowym od 2021 r. punkt w swojej ofercie ma zwiedzanie znajdującej się nieopodal Kaplicy Aniołów Stróżów.

W latach 2008-2015 ROKiR organizował Ogólnopolski Konkurs Satyryczny „Biały Miś”. Miał on charakter otwarty i w naszym mieście odbywał się nieprzypadkowo – Radzyń jest bowiem miejscem, gdzie Biskup Ignacy Krasicki gościł wszystkich polskich satyryków. Rywalizowano w dwóch kategoriach: rysunkowej i literackiej. Każda edycja miała swój motyw przewodni, np. „Biała Dama w Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim”, „Suchy staw”.

Co roku ROK organizuje konkursy na najpiękniejsze ozdoby świąteczne oraz pisankę i palmę wielkanocną. Uzupełnieniem tej pięknej tradycji (sięgającej 1975 r.) są kiermasze, które do 2019 r. w pałacu Potockich organizowała Iwona Pawelec Burczaniuk. Obecnie każdego roku na pl. Wolności odbywa się Radzyński Kiermasz Wielkanocny oraz Radzyński Kiermasz Bożonarodzeniowy. Uczestniczy w nim kilkudziesięciu wystawców, którzy oferują rękodzieło artystyczne oraz wyroby tradycyjne, m.in. chleby, wędliny, sery, miody. Impreza odbywa się na centralnym placu miasta, przez co każdorazowo uczestniczą w niej tysiące mieszkańców Radzynia.

W ostatnich latach ważnym elementem działalności ROK są inicjatywy związane z utworzeniem placówki muzealnej w budynku przy ul. Warszawskiej 5a. Mieścił się w nim areszt śledczy niemieckiego Gestapo (1939-1944), a później Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (1944-1956). W piwnicach, w których znajdowały się cele, zachowały się oryginalne drzwi z judaszami, a na ścianach do dziś widnieją inskrypcje pozostawione przez więzionych tam polskich patriotów. Od 2018 r. ROK jest koordynatorem i głównym organizatorem Dni Żołnierzy Wyklętych. W ramach obchodów, które odbywają się w okolicach 1 marca, organizowane są m.in. konkursy, projekcje filmów, apele poległych, wystawy, zbiórki krwi. W ramach „Nocy Muzeów 2018”, po raz pierwszy do zwiedzania udostępniona została cela nr 6. Od tego momentu ROK systematycznie ukazuje historię tego miejsca młodzieży szkolnej organizując m.in. wycieczki i lekcje historyczne. W 2021 r., na ścianie wschodniej aresztu (od strony osiedla Bulwary), powstał pierwszy w Radzyniu mural patriotyczny. Jego uroczyste odsłonięcie odbyło się 6 października.

W 2018 r. Radzyński Ośrodek Kultury zorganizował obchody 550-lecia uzyskania przez Radzyń praw miejskich. Składał się na nie cykl imprez odbywających się przez cały rok, których punktem kulminacyjnym były Dni Radzynia (11-17 czerwca). Z tej okazji wydana została książka Anny Wasak pt. „Radzyń Podlaski. Wielka historia małego miasta” oraz album Antoniny Bożym-Rotari i Tomasza Młynarczyka pt. „Radzyń Podlaski. Nowy jest piękny, a stary – pełen tajemnic”. Odbył się też koncert „Zakochani w Radzyniu” przygotowany przez radzynianina Piotra Bogutyna oraz recital Roberta Janowskiego. Niewątpliwą atrakcją był też tort liczący 550 cm. W tym samym roku ROK zorganizował festyn miejski, którego główną gwiazdą była Kasia Stankiewicz i zespół Varius Manx.

Od 2018 r. organizowana jest cyklicznie „Letnia Scena ROK”. Na łączce od strony północnej pałacu Potockich, w każdą wakacyjną niedzielą, odbywają się tam liczne wydarzenia kulturalne. Są to spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, teatrzyki dla dzieci, występy kabaretowe, kiermasze rękodzieła, warsztaty, pokazy, animacje dla dzieci. Na „Letniej Scenie ROK” wystąpili m.in. Jan Kondrak, Łukasz Jemioła, Jacek i Michał Musiatowiczowie, Piotr Selim, Marek Andrzejewski, Paweł Błędowski i Piotr Bogutyn, Marian Kwasowiec, Gabriel Fleszar, Olga Szomańska oraz zespoły „Frames”, „Kolektyw”, „Luz Band”, „Taaka Paka”, „Desire” i „Kemah”.

Od 2019 r., na bazie ogromnej popularności organizowanych przez ROK kiermaszów, odbywa się Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek”. Wydarzenie organizowane jest na ul. Ostrowieckiej w Radzyniu, która na czas trwania zamienia się w deptak ze straganami. Ustawiana jest też scena, na której odbywa się Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej. Podczas imprezy, obok lokalnych zespołów, wystąpiły już m.in. „Rokiczanka”, zespół Pieśni i Tańca „Podlasie” oraz „BRAThANKI”.

Radzyński Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność we współpracy z radzyńskimi przedszkolami, szkołami oraz organizacjami działającymi na terenie miasta i powiatu (skupiającymi dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów). Przy ROK zarejestrowane są 4 stowarzyszenia, które w bardzo znaczący sposób wspomagają jego działalność. Są to: Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik” (2016), Stowarzyszenie „Radzyniacy” (2017), Radzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku (2018 r.) oraz Stowarzyszenie „Przyjazne Nuty” (2019).

We współpracy z Radzyńskim Stowarzyszeniem „Podróżnik” ROK organizuje 3 cykle: „Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami”, „Radzyńskie Podróże Teatralne” i „Radzyńskie Wędrówki Literackie”. W ramach pierwszego z nich zapraszani są do Radzynia globtroterzy, którzy opowiadają o swoich podróżach – odległych nie tylko geograficznie, ale również i kulturowo. Do chwili obecnej odbyło się 38 spotkań, a Radzyń odwiedzili m.in.: Wojciech Cejrowski, Aleksander Doba, Elżbieta Dzikowska, Arkady Radosław Fiedler, Marek Kamiński, Jacek Pałkiewicz i Robert Makłowicz. W ramach drugiego cyklu oferowane są mieszkańcom Radzynia spektakle teatralne, z udziałem znanych z telewizji i kina aktorów. Z kolei trzecia propozycja ma na celu promowanie lokalnych poetów poprzez wydawanie im tomików poezji. W biblioteczce „Radzyńskich Wędrówek Literackich” znajduje się już 13 pozycji autorstwa: Teresy Tętnik, Mariusza Bobera, Haliny Adamczuk, Bronisławy Niebrzegowskiej, Elżbiety Kalarus, Hanny Guz, Jacka Musiatowicza, Marty Świć, Mariana Kwasowca, Anny Wasak i Jana Kondraka.

Działalność Stowarzyszenia „Radzyniacy” w głównej mierze opiera się na prowadzeniu zespołu wokalnego o tej samej nazwie. Powstał on w 2007 r. Jego liderką jest Marianna Ligęza natomiast instruktorem Lech Mazur. Zespół przez 15 lat działalności dał przeszło 150 występów z okazji imprez kulturalnych na terenie miasta, gminy, powiatu, województwa, a nawet całej Polski. „Radzyniacy” na swoim koncie mają też liczne nagrody i wyróżnienia. Skład zespołu obecnie tworzą: Jerzy Beń, Adam Bielewski, Jadwiga Bujek, Zenobia Kania, Janina Klimiuk, Ryszard Koślacz, Janina Krupska, Mieczysław Kwasowiec, Jan Maliszewski, Janina Musiatowicz, Halina Osak, Elżbieta Piekarska i Alina Staszczuk.

Radzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2005 r. jako filia Lubelskiego UTW. Jego rektorem od początku istnienia jest Dariusz Gałan. W 2018 r. przekształcił się on w stowarzyszenie, zyskując tym samym autonomię. Podstawowym celem UTW jest organizowanie edukacji i samoedukacji ustawicznej seniorów oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze osób starszych. Radzyńscy słuchacze realizują ten cel poprzez uczestnictwo w wykładach i prezentacjach, organizują i odbywają wycieczki edukacyjne do miejscowości związanych z kulturą narodową.

Stowarzyszenie „Przyjazne Nuty” jest najmłodszą organizacją działającą przy ROK. Formalnie powstało w 2019 r. i skupia się na prowadzeniu zespołu wokalnego. Jego liderką jest Bożena Karwowska, natomiast instruktorem Jarosław Stefaniak. Skład zespołu obecnie tworzą: Mirosława Beń, Danuta Bober, Henryk Buś, Barbara Izdebska, Ewa Karwowska, Bożena Ligęza, Wiesław Mateusiak, Urszula Olszak, Tadeusz Orkisiewicz, Wioletta Skarżycka i Stanisława Tokendorf. Zespół powstał na bazie członków Zespołu Wokalnego „Wrzos”, który przez wiele lat prowadziła Teresa Szczepaniuk.

ROK, wychodząc do mieszkańców Radzynia, organizuje liczne wystawy w przestrzeni miejskiej. Od 2018 r. prowadzi „Galerię na Płocie” znajdującą się na ogrodzeniu stadionu miejskiego (od strony ścieżki rowerowej „Bulwar nad Białką”). Ponadto organizuje wystawy tematyczne na pl. Wolności i pl. Ignacego Potockiego, a także w holu Urzędu Miasta.

W 2019 r. ROK we współpracy z Radzyńskim Stowarzyszeniem „Podróżnik” utworzył portal internetowy Kocham Radzyń Podlaski – www.kochamradzyn.pl. Witryna bardzo szybko stała się najpopularniejsza w Radzyniu i powiecie radzyńskim, dzięki czemu Radzyński Ośrodek Kultury może bardzo szybko i skutecznie docierać ze swoją ofertą do szerokiego grona odbiorców. Dzięki dobrej współpracy z TVP3 Lublin, działalność ROK obecna jest regularnie na łamach programów: „Poranek między Wisłą i Bugiem”, „Afisz kulturalny” i „Panorama Lubelska”. Ponadto „Kolorowanki z Radzynia” pojawiły się na antenie „Teleexpressu Extra”. Z inicjatywy ROK w Radzyniu nakręcony został też program TVP1 „Zakochaj się w Polsce”, w którym prowadzący Tomasz Bednarek zaprezentował największe atrakcje turystyczne naszego miasta.

Rok 2020 przyniósł ze sobą pandemię koronawirusa, co miało duży wpływ na zmianę charakteru działalności. Radzyński Ośrodek Kultury dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura w sieci” utworzył Telewizję Radzyń. Powstała strona internetowa – www.telewizjaradzyn.com oraz kanał na YouTube, dzięki którym od tej pory większość organizowanych wydarzeń można tam obejrzeć. Tym samym znacząco zwiększyła się liczba odbiorców imprez kulturalnych organizowanych przez ROK. Do 2022 r. kanał Telewizji Radzyń subskrybuje 780 osób, powstało ponad 600 filmów, które obejrzało w sumie 250 tys. osób. Redaktorem prowadzącym Telewizję Radzyń jest Mirosław Piasko.

Obok organizacji życia kulturalnego dla mieszkańców miasta i powiatu Radzyński Ośrodek Kultury oferuje szereg zajęć pozalekcyjnych. W ostatnim roku były to zajęcia: szachowe (prowadzący Adam Pękała), plastyczne (prowadzący Antonina Bożym Rotari i Karolina Łuciuk), teatralne (prowadząca Aldona Sadowska), gry na gitarze (prowadzący Michał Musiatowicz i Marcin Łuciuk), gry na perkusji (prowadzący Maciej Firlej), taneczne (prowadząca Anna Łobacz), tanga argentyńskiego (prowadzący Piotr Woźniak), fotograficzne (prowadzący Tomasz Młynarczyk) oraz warsztaty artystyczne (prowadząca Magdalena Szwed).

Radzyński Ośrodek Kultury to nie tylko instytucja, ale przede wszystkim ludzie w nim pracujący. Przez 60 lat w sumie 146 osób działało na rzecz rozwoju i propagowania kultury w Radzyniu i powiecie radzyńskim. W roku jubileuszowym jest mi niezmiernie miło współpracować z Beatą Piekutowską, Agnieszką Próchniewicz, Aldoną Sadowską, Robertem Blicharzem, Arkadiuszem Kulpą i Tomaszem Młynarczykiem. Specjalne słowa podziękowań kieruję też do Małgorzaty Brzozowskiej, Tomasza Domańskiego, Andrzeja Króla, Przemysława Krupskiego, Zbigniewa Krupskiego, Karola Niewęgłowskiego, Mirosława Piaski i Jarosława Szelecha. Wspólnie tworzymy zgrany zespół, dla którego praca jest czymś więcej niż tylko pracą. To misja krzewienia kultury, za wypełnianie której jestem Wam bardzo wdzięczny.

29 stycznia 2022 r., dokładnie 60 lat po utworzeniu Powiatowego Dom Kultury Poradni Pracy Kulturalno-Oświatowej, odbędzie się jubileuszowa gala. Poprowadzi ją znany dziennikarz i prezenter telewizyjny Tomasz Kimmel, natomiast w koncercie „Najpiękniejsza muzyka filmowa” zaśpiewa Ewa Szlachcic przy akompaniamencie Piotra Bogutyna. W ten sposób Radzyński Ośrodek Kultury podsumuje 60-lat, które są dziełem ludzi zasiadających tego dnia w sali kina „Oranżeria”.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: