Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

KULTURA I HISTORIA

Radzyńskie echa Konstytucji 3 Maja

Anna Wasak / Fot. Tomasz Młynarczyk

Podsumowanie wojewódzkiego konkursu „Echa Konstytucji 3 maja w moim regionie” z wręczeniem nagród laureatom i ich opiekunom odbyło się po raz drugi w Radzyniu - 7 maja na terenie zespołu pałacowo-parkowego, w scenerii Pałacu Potockich. Konkurs został zorganizowany z inicjatywy Beaty Mazurek – posłanki do Europarlamentu, we współpracy Kuratorium Oświaty w Lublinie. Głównym celem konkursu było uświadomienie uczniom znaczenia Konstytucji 3 maja jako jako ważnego elementu pamięci zbiorowej i oddanie hołdu jej twórcom.

Wzięło w nim udział 467 uczniów z całego województwa, w tym 174 złożyło napisało utwory poetyckie, 293 wykonało prace plastyczne. Nagrodzonych zostało 12 prac: po trzy plastyczne i literackie w każdej z dwóch kategorii: szkół podstawowych i ponadpodstawowych (niestety, wśród nagrodzonych nie było żadnej z Radzynia ani z powiatu radzyńskiego). Zostały one zaprezentowane na wystawie podczas uroczystości. Jak podkreślano, podsumowanie konkursu odbyło się w Radzyniu, gdyż tutejszym Pałacu Potockich pracowano nad założeniami Konstytucji 3 maja.

Szczególnymi gośćmi spotkania byli: Teresa Misiuk - Lubelska Kurator Oświaty, Anna Pańczyk - dyrektor biura europoseł Beaty Mazurek, Janusz Wawerski - doradca społeczny Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, reprezentująca marszałka Jarosława Stawiarskiego Ewelina Dolińska - kierownik Filii w Chełmie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Małgorzata Kiec dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie, Sławomir Niedziela dyrektor PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Chełm, starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Stephan, dyrektorzy radzyńskich szkół podstawowych Bożena Płatek i Cezary Czarniak. Obowiązki gospodarza pełnił burmistrz Radzynia Jerzy Rębek. Uroczystość poprowadził Arkadiusz Kwieciński z Delegatury w Chełmie Lubelskiego Kuratorium Oświaty. Spotkanie uświetnił występ Chóru Szkoły Podstawowej nr 2 pod kierownictwem Doroty Baran.

W słowie wstępnym Arkadiusz Kwieciński podkreślił, że Konstytucja 3 maja jako pierwszy tego typu akt w Europie i drugi w świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych, była przejawem wiary w Polskę, odzwierciedleniem dążeń podejmowanych w celu utrzymania niezależności państwa, a celem konkursu jest przekazywanie przesłanie Konstytucji Trzeciomajowej kolejnym pokoleniom. -

- Czas pandemii i doświadczenia wojny na Ukrainie pokazuje, jak bardzo jest nam potrzebne poczucie, że tworzymy wspólnotę, na którą możemy liczyć – wskazywała Kurator Teresa Misiuk. - Są takie wydarzenia, które każą nam odłożyć na bok spory, by jednoczyć się dla wyższych wartości – dla dobra wspólnego. Konstytucja choć obowiązywała krótko, stała się wyznacznikiem tego, do czego jako Polska powinniśmy dążyć, testamentem realizowanym przez pokolenia Polaków, które nie żyły w wolnej Polsce. - Lubelska Kurator podkreśliła, że celem konkursu „Echa Konstytucji 3 maja w naszym regionie” jest uświadomienie, że „wielkie wydarzenia historyczne, o których czytamy w podręcznikach, mają swe odzwierciedlenie w naszych miejscowościach, uczestniczyli w nich nasi przodkowie”.

Burmistrz Jerzy Rębek witając gości wskazał na rolę Pałacu Potockich w dobie formułowania Konstytucji 3 maja. - To miejsce pamięta czasy, gdy powstawały założenia Konstytucji 3 maja. Związani z Radzyniem bracia Ignacy oraz Stanisław Kostka Potoccy – byli współtwórcami pierwszej Ustawy zasadniczej w Europie. Pałac w Radzyniu był ulubioną siedzibą rodową, tu znajdowała się potężna jak na tamte czasy biblioteka, stanowiąca intelektualne wsparcie twórców Konstytucji – podkreślał burmistrz Radzynia i zapewniał, że za rok podsumowanie konkursu odbędzie się w salach wyremontowanego pałacu.

Anna Pańczyk odczytała list europoseł Beaty Mazurek – inicjatorki i pomysłodawczyni konkursu. „Pogłębianie wiedzy historycznej i na jej bazie kształtowanie postaw obywatelskich oraz zaangażowanie w życie społeczne uczniów jest jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych i wychowawczych szkoły” - napisała Beata Mazurek, która gratulowała i wyraziła słowa podziękowania uczestnikom, laureatom konkursu, nauczycielom, rodzicom, organizatorom konkursu.

Następnie skierowany do uczestników spotkana list Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka odczytał Janusz Wawerski. „Konstytucja była próbą przezwyciężenia słabości Rzeczypospolitej, powstała dla dobra powszechnego, ugruntowania wolności, ocalenia ojczyzny i jej granic. Przez dziesięciolecia stanowiła symbol walki o niepodległość, dawała impuls do oporu i protestów wobec zaborców, okupantów, władzy komunistycznej.

Wartości zawarte w Konstytucji 3 maja: wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu stały się fundamentem rozwoju dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego… Konstytucja 3 maja jest osiągnięciem, które powinno budzić dumę każdego z nas ” – napisał Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek i w kontekście tematu konkursu dodał, że „dla mieszkańców Lubelszczyzny ten epokowy dokument ma szczególne znaczenie, bowiem tekst powstawał także w Radzyniu”. Gratulując laureatom minister Przemysław Czarnek podkreślił: „Ambitna i utalentowana młodzież gwarantuje trwanie narodowego dziedzictwa”.

Po przemówieniach nastąpiło wręczenie nagród laureatom i ich opiekunom. Autorzy wierszy poświęconych Konstytucji 3 maja odczytali swoje utwory.

image004
image005
image007
image010
image011
image012
image013
image014
image015
image016
image017
image019
image021
image022
image024
image025
image026
image028
image032
image034
image035
image036
image037
image038
image041
image042
image043
image044
image045
image046
image047
image048
image049
image050
image052
image053
image054
image055
image056
image057
image058
image059
image060
image061
image062
image063
image066
image067
image068
image069
image070
image071
image072
image074
image075
image076
image078
image079
image081
image082
image085
image086
image087
image088
image089
image091
image095
image098
image100
image103
image106
image108
image110
image114
image117
image118
image121
image124
image126
image128
image131
image132
image134
image135
image136
image137
image138
image139
image140
image142
image143
image144
image146
image148
image149
image150
image152
image155
image158
image159
image160
image161
image162
image164
image165
image166
image167
image168
image171
image172
image173
image174
image175
image176
image178
image180
image182
image184
image186
image188
image191
image192
image193
image194
image195
image197
image199
image200
image201
image202

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: