Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Radni zdecydowali: Nowe rondo imienia Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki

Urząd Miasta Radzyń Podlaski / Anna Wasak

Od 16 września udostępnione zostało dla ruchu nowo wybudowane rondo na skrzyżowaniu ulic Sitkowskiego, Jana Pawła II i Lubelskiej. Ruch odbywa się bezkolizyjnie. Po tym terminie kontynuowane są prace na poboczach i chodnikach. - Termin założony ukończenia prac to 15 października i nie jest on zagrożony – informował Burmistrz Jerzy Rębek na sesji Rady Miasta 30 września. Radni przyjęli też uchwałę o nadaniu rondu imienia Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

„Ks. Jerzy Popiełuszko to błogosławiony i męczennik Kościoła Katolickiego, kapelan „Solidarności”, patron ludzi pracy. Był obrońcą praw człowieka i orędownikiem miłości bliźniego. Pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego. Jest to postać niezwykła dla Narodu Polskiego i tym samym godna uczczenia i upamiętnienia przez władze samorządowe naszego miasta” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Jak informował Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski, do Rady wpłynęły jeszcze 3 propozycje nadania nazwy rondu: Zygmunta Pietrzaka, Seniorów Radzyńskich oraz Józefa Karłowicza.

W głosowaniu 12 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały nadającej rondu imię Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Jeden głos był przeciw (Elżbieta Zając), dwa wstrzymujące się (Bożena Lecyk, Mariusz Szczygieł).

Na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Lubelskiej, Jana Pawła II i Sitkowskiego Miasto Radzyń Podlaski w dniu 26 maja 2022 r. zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim na kwotę 739 000,00 zł, z terminem realizacji do dnia 23 października 2022 r.

Dodatkowo nadzór inwestorski nad inwestycją pełni INBUD CONTROL Kontrola i Obsługa Inwestycji Budowlanych Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel z siedzibą w Białej Podlaskiej.

Przypomnijmy, że przy budowie ronda wystąpiły utrudnienia w związku z dwoma odkryciami w trakcie prac. Na przełomie lipca i sierpnia w trakcie prac odkryto niewybuch i szczątki ludzkie z okresu II wojny światowej.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: