Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Czy środowiska LGBT zablokowały remont Oranżerii?

Urząd Miasta Radzyń Podlaski / Karol Niewęgłowski

Dopiero wczoraj - na dzień po wyborach samorządowych tj. 08 kwietnia br. otrzymałem uzasadnienie odrzucenia naszego wniosku o dofinansowanie na rewitalizację oranżerii. Deklarowanym powodem stanowiska Urzędu Marszałkowskiego jest rzekomy brak przestrzegania zasad niedyskryminacji, mający wynikać z treści przyjętej przez Radę Miasta jeszcze w 2019 roku Samorządowej Karty Praw Rodzin.

Tymczasem dokument ten – publicznie dostępny na stronie Urzędu Miasta – jedynie podkreśla znaczenie rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Jego treść nie daje podstaw do dowodzenia, że nasz samorząd dyskryminuje jakiekolwiek osoby. Ponadto twierdzenie, że realizacja projektu „Renowacja oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim” będzie „skutkować dyskryminacją ze względu na orientację seksualną” jest absurdalny.

Stanowisko Pana Marszałka nie pozostaje także zgodne z brzmieniem kryterium „Przestrzeganie zasad niedyskryminacji, w tym zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”, którego negatywna ocena stoi u podstaw odrzucenia naszego wniosku.

Dziwi fakt, że Pan Marszałek w uzasadnieniu swojej decyzji powołuje się na zapisy naszej uchwały jakoby godzące w zasadę niedyskryminacji, gdy w rzeczywistości zapisy takie nie istnieją. Twierdzenia te są nieprawdziwe i godzą w dobre imię środowiska radzyńskiego.

Osobnym zagadnieniem jest to, iż w 2023 roku jeden z członków Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Unijne dla Lubelskiego, opisujący się sformułowaniem „My osoby LGBT+”, w prywatnym liście do Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej powoływał, że nasza uchwała miałaby „zamykać możliwość starania się o dotacje unijne oraz finansowanie z Krajowego Planu Odbudowy”. Stanowisko zawarte w tym liście nie było odwołane do przepisów prawa oraz pozostawało w sprzeczności z rzeczywistym brzmieniem Samorządowej Kary Praw Rodzin.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z umieszczoną na stronie Urzędu Miasta Samorządową Kartą Praw Rodzin przyjętą przez Radę Miasta 17 maja 2019 roku, pismem przedstawicieli środowisk homoseksualnych z 30 sierpnia 2023 roku i uzasadnieniem Marszałka Województwa Lubelskiego dotyczącym odrzucenia naszego wniosku o datację na remont oranżerii z dnia 8 kwietnia 2024 roku.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
Jerzy Rębek

Uchwała ws. Samorządowej Karty Praw Rodzin

Pismo przedstawicieli środowisk homoseksualnych

Uzasadnienie Marszałka Województwa Lubelskiego dotyczące odrzucenia wniosku

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: